MÔ TẢ CHUNG

·     Nhận thức các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm thông qua giới thiệu chúng tôi về Khóa đào tạo nhận thức về Codex HACCP 2020.

·     Khóa đào tạo online được thiết kế bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn hiểu về tất cả các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm và tầm quan trọng của nó trong việc đảm bảo kinh doanh trong tương lại cũng như sự tự tin các bên liên quan.

AI NÊN THAM DỰ

·     Những người cần hiểu về Codex HACCP 2020 và nội dung của nó

·     Những người có trách nhiệm thực hiện hệ thống quản lý các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm

·     Những người quan tâm đến hệ thống quản lý các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm

·     Những người khởi nghiệp trong lĩnh vực quản lý các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm

TÔI HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

·     Tìm hiểu xem làm thế nào để phát triển các tiêu chuẩn trong hệ thống quản lý các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm của tổ chức

·     Hiểu được tiêu chuẩn Codex HACCP 2020 và lộ trình đi đến chứng nhận

·     Có cái nhìn tổng quan về thủ tục cấp chứng nhận

·     Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp liên tục

·     Có kiến thức về Codex HACCP 2020

YÊU CẦU TIÊN QUYẾT

·     Không có yêu cầu

CHỨNG CHỈ

·     Sau khi tham gia đầy đủ, bạn nhận được chứng chỉ tham gia lớp học, chứng chỉ dạng tiệp tin điện tử.