Available courses

ISO 9001:2015 - HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

MUA HÀNGMÔ TẢ CHUNGNhận thức về hệ thống quản lý chất lượng thông q...
Course

ISO 22000:2018 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

MÔ TẢ CHUNGNhận thức về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thông qu...
Course

ISO/IEC 17025:2017 HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM

MÔ TẢ CHUNGNhận thức về hệ thống quản lý phòng thí nghiệm thông qua...
Course

ISO/IEC 27001:2013 - HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN NINH THÔNG TIN

MÔ TẢ CHUNGNhận thức về hệ thống quản lý chất lượng thông qua giới ...
Course