Available courses

BSCI - Business Social Compliance Initiative

MÔ TẢ CHUNG ·     Nhận thức về hệ thống qu...
Course

ISO 19011:2018 - ĐÁNH GIÁ VIÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

MÔ TẢ CHUNG Khóa đào tạo đánh giá viên hệ thống quản lý tuân the...
Course

Nhận thức các yêu cầu FSC-COC

MÔ TẢ CHUNG ·     Nhận thức về hệ thống quản l...
Course

FSC forest management certification

MÔ TẢ CHUNG ·     Nhận thức về hệ thống qu...
Course

FSSC 22000 - Food Safety System Certification

MÔ TẢ CHUNG ·     Nhận thức về hệ thống qu...
Course

Codex HACCP 2020 - GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE

MÔ TẢ CHUNG ·     Nhận thức các nguyên tắc ...
Course

UAE.S 2055 -1:2015 General Requirements for Halal Food

MÔ TẢ CHUNG ·     Nhận thức về yêu cầu chun...
Course

ISO 14971:2019 - Application of risk management to medical devices

MÔ TẢ CHUNGNhận thức về quản lý rủi ro thiết bị y tế theo về ISO 14...
Course

KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN ĐỊNH LƯỢNG VÀ BÁO CÁO PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH Ở CẤP ĐỘ TỔ CHỨC

1. Giới thiệu khóa đào tạo định lượng và báo cáo phát thải khí nhà ...
Course

ISO 9001:2015 - HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

MUA KHÓA HỌCMÔ TẢ CHUNGNhận thức về hệ thống quản lý chất lượn...
Course

ISO 13485:2016 Medical devices — Quality management systems

MÔ TẢ CHUNG ·     Nhận thức về hệ thống qu...
Course

ISO 14001:2015 - Environmental management systems

MÔ TẢ CHUNG ·     Nhận thức về hệ thống qu...
Course

ISO 14064-1:2018

MÔ TẢ CHUNG Nhận thức về “quy định kỹ thuật và hướng dẫn để địn...
Course

ISO 14064-3:2019 quy định kỹ thuật và hướng dẫn để kiểm tra, thẩm định báo cáo khí nhà kính

MÔ TẢ CHUNG Nhận thức về “quy định kỹ thuật và hướng dẫn để kiể...
Course

ISO 14067:2018 - Khí nhà kính - Dấu chân carbon của sản phẩm - Yêu cầu và hướng dẫn định lượng

MÔ TẢ CHUNG Nhận thức về “Khí nhà kính - Dấu chân carbon của sả...
Course

ISO 22000:2018 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

MÔ TẢ CHUNGNhận thức về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thông qu...
Course

ISO 22301:2019 Business continuity management systems

MÔ TẢ CHUNG ·     Nhận thức về hệ thống qu...
Course

ISO 22716:2007 Cosmetics — Good Manufacturing Practices (GMP)

MÔ TẢ CHUNG ·     Nhận thức về hệ thống qu...
Course

ISO 45001:2018 - Occupational health and safety management systems

MÔ TẢ CHUNG ·     Nhận thức về hệ thống qu...
Course

ISO/IEC 17025:2017 HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM

MÔ TẢ CHUNGNhận thức về hệ thống quản lý phòng thí nghiệm thông qua...
Course

ĐÁNH GIÁ VIÊN/ AUDITOR ISO/IEC 27001:2013

MÔ TẢ CHUNGKhóa đào tạo đánh giá nội bộ về ISO/IEC 27001:2013.Khóa ...
Course

Introduction to Cybersecurity - Giới thiệu về An ninh mạng

Khóa học giới thiệu của chúng tôi sẽ đưa bạn vào thế giới an ninh m...
Course

ISO/IEC 27001:2013 - HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN NINH THÔNG TIN

MÔ TẢ CHUNG Nhận thức về hệ thống quản lý an...
Course

Environmental Product Declarations Onboarding

Course curriculumChapter 1: Introduction to EPDs and Product LCAsCh...
Course

Environmental Product Declarations Onboarding

Course curriculumChapter 1: Introduction to EPDs and Product LCAsCh...
Course

KIỂM TRA KIẾN THỨC NỀN TẢNG ISO/IEC 20000-1:2018

Nhằm thúc đẩy các cá nhân nâng cao năng lực, tự đánh giá năng lực v...
Course

KIỂM TRA KIẾN THỨC NỀN TẢNG ISO/IEC 27001:2013

Nhằm thúc đẩy các cá nhân nâng cao năng lực, tự đánh giá năng lực v...
Course