MÔ TẢ CHUNG

·     Nhận thức về yêu cầu chung cho thực phẩm Halal thông qua giới thiệu chúng tôi về Khóa đào tạo nhận thức về UAE.S 2055 -1:2015.

·     Khóa đào tạo online được thiết kế bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn hiểu về tất cả về yêu cầu chung cho thực phẩm Halal và tầm quan trọng của nó trong việc đảm bảo kinh doanh trong tương lại cũng như sự tự tin các bên liên quan.

AI NÊN THAM DỰ

·     Những người cần hiểu về UAE.S 2055 -1:2015 và nội dung của nó

·     Những người có trách nhiệm thực hiện hệ thống đảm bảo Halal

·     Những người quan tâm đến hệ thống đảm bảo Halal

·     Những người khởi nghiệp trong lĩnh vực hệ thống đảm bảo Halal

TÔI HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

·     Tìm hiểu xem làm thế nào để phát triển các tiêu chuẩn trong hệ thống đảm bảo Halal của tổ chức

·     Hiểu được tiêu chuẩn UAE.S 2055 -1:2015 và lộ trình đi đến chứng nhận

·     Có cái nhìn tổng quan về thủ tục cấp chứng nhận

·     Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp liên tục

·     Có kiến thức về UAE.S 2055 -1:2015

YÊU CẦU TIÊN QUYẾT

·     Không có yêu cầu

CHỨNG CHỈ

·     Sau khi tham gia đầy đủ, bạn nhận được chứng chỉ tham gia lớp học, chứng chỉ dạng tiệp tin điện tử.